card

Тээврийн хэрэгслийн даатгал

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Танай байгууллагын эзэмшиж, эсвэл хариуцаж буй замын цагдаагийн газарт бүртгэлтэй, хүн ба ачаа тээвэрлэхэд зориулсан, өөрөө явагч механикжсан тээврийн хэрэгсэлд урьдчилан таашгүй, гэнэтийн явдал тохиолдсоноос учирсан эвдрэл гэмтлийг засварласан зардал эсвэл мөнгөн тэтгэмжийг нөхөн төлөх зорилготой бүтээгдэхүүн юм

Юуг даатгуулах вэ?

  • Бүх ангиллын авто тээврийн хэрэгсэл
  • Тухайн тээврийн хэрэгслийг нэмэлтээр тоноглосон тоноглол

Ямар эрсдэлээс даатгуулах вэ?

  • Байгалийн хүчний үйлчлэл
  • Хөдөлгөөний үеийн осол
  • Хөдөлгөөний бус үеийн осол
  • Сантехникийн эрсдэл
  • Гал дэлбэрэлт
  • Хулгай дээрэм
  • Жолоочийн гэнэтийн осол

Тээврийн хэрэгслийн даатгалаас гадна тээврийн хэрэгслийн жолооч болон зорчигчын эрүүл мэндийг хамгаалах бол

Тээврийн хэрэгслийн даатгалын хураамж тооцоолсон жишээ

Дэлгэрэнгүй санал авах

Хүсэлт илгээх